Mülakat Teknikleri Eğitimi

İnsan Kaynakları Planlaması Yetkinlik Bazlı Eleman Seçme ve Mülakat Teknikleri  (1 - 2 Gün)

Amaç : Katılımcıların, işletme için uygun olan insan kaynağı planlamasını yapabilmeleri ve bu yapılan planlamaya uygun adayları seçmeleri ve işe almaları için bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
 
Kimler Katılmalı : İnsan kaynakları departmanındaki çalışanlar ve sistemin kurulumunda aktif rol alacak çalışanlar.
 
Eğitimin İçeriği : Günümüzde kullanılan İK planlama ve bu planlamalar ile işe alınacak çalışanın seçimi için kullanılacak sistemin tüm detaylarını içermektedir.
 
•    İnsan Kaynakları Planlaması
•    Mülakat Nedir?
•    Mülakatın Temel Özellikleri ve Önemi
•    Planlama ve Hazırlık
•    İş ve Pozisyon İle İlgili Ön Hazırlık
•    Görüşme Ortamının Hazırlanması
•    Görüşme Teknikleri
•    Mülakat Akışı
•    Mülakat Soru Tipleri
•    Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
•    Yanıtlar Ne Zaman İrdelenir?
•    Dinleme
•    Not Alma
•    Mülakatı Kapatış
•    Mülakatta Yapılan Hatalar
•    Referans Araştırması
•    Adaylara Geri Bildirim