Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi

Fesih Uygulamalı Özlük İşleri, Bordrolama ve İş Hukuku Eğitimi


Eğitim Amacı;
 
İşletmelerin; İnsan Kaynakları, Personel veya Muhasebe birimlerinde Personel konuları ile ilgilenen Uzman, Eleman ve Yöneticilerin veya bu alanda çalışmak isteyen adayların, İş Hukuku, Personel uygulamaları ve Bordrolama konusunda yetişmeleri ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Yöntemi:
 
Soru ve cevap tartışmalar, yorumlamalar,  hesap makinesi ile hesaplamalar.
 
Eğitim Süresi: 2 Gün - 10:00 / 17:00 Saatleri arasında
 

Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza “Global Kariyer Katılım Sertifikası” verilecektir.Eğitimimizin uzaktan ve canlı versiyonu için lütfen tıklayınız

Eğitim İçeriği: 

 

İşçi, İşveren, İşveren Vekili

 

 • Asıl İşveren - Taşeron İlişkisinin Yasal Dayanakları
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 • Uzaktan Çalışma-Sözleşmesi

Çalışma Dönemi Uygulamaları 

 

 • Personel Özlük Dosyası
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • Haftalık Çalışma sürelerinin Hesaplanması,
 • Personele Çalışma Belgesi Verilmesi
 • Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları
 • Ara Dinlenmeleri, 
 • Gece ve Vardiyalı Çalışmalar

Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi 

 

 • Günlük Ücret, Maktu Ücret Kavramları
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi
 • Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

İş Davaları

 

 • Tazminat Davaları,
 • İşe İade Davaları ve Süreçleri Dosya İncelemeleri
 • İSG Davaları ve Süreçleri

Fazla Çalışma 

 

 • Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?
 • Fazla Çalışma Sözleşmesi,
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma
 • Hafta Tatili Çalışmaları

Yıllık İzinler – Diğer Ücretli izinler

 

 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma
 • Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti
 • Ölüm, Babalık, Evlilik İzinleri

Kadın İşçi Doğum Süreçleri

 

 • Rapor Süreleri,
 • Süt İzni, Ücretsiz izin süreleri, 
 • Yasaklı işler ve Çalışma süreleri

Bordro Hesaplamaları

 

 • Bordro Hesaplama- Brüt Ücret/Net Ücret
 • Puantaj Hesaplamaları
 • Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı
 • Gelir Vergisi Dilimleri
 • Sakatlık İndirimi, BES ve İcra Süreçleri
 • Fazla Çalışma Ücret Hesabı
 • Asgari Geçim İndirimi
 • İşveren Maliyet Hesapları

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri 

 

 • İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler
 • Devamsızlıklar,
 • Taciz, Hırsızlık, Kavga, Alkol, Mala Zarar Fesih süreçleri
 • İşçinin Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

Tazminat Hesaplamaları

 

 • Kıdem Tazminatı Hesabı
 • İhbar Tazminatı Hesabı 
 • Yıllık İzin Hesaplamaları

İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları 

 

 • İKALE Sözleşmesi, Anlaşmalı fesih
 • İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret İle İlgili Maddeleri 

 

 • Sakatlık İndirimi
 • Asgari Geçim İndirimi
 • BES sistemi ve ödemeleri
 • Gelir Vergisi Oranları
 • Sakatlık İndirimi Tutarları
 • İcralık İşçi Takip Süreçleri

E- SGK Uygulamaları 

 

 • İşe Giriş Bildirgesinin SGK Sitesinden hazırlanması
 • İşten Çıkış Bildirgesi
 • E- Bildirge işlemler
 • Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin İncelenmesi

 

Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:00 - 18:00