E- Fatura, E- Defter, E- Beyanname Eğitimi
 
Eğitimin İçeriği:
 
E- Fatura Eğitimi:
 
E-Faturanın Tanımı 
E-Faturanın Kapsamı 
E-Fatura Kapsamına Giren Mükellefler 
E-Fatura Kapsamındaki Alım-Satım İşlemleri 
E-Fatura Uygulaması 
E-Faturaya Başvuru ve Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Yöntemler 
E-Fatura Uygulama Süreci 
E-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi 
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Kapsamında Düzenlenen Faturalar 
Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura 
E-Faturada Red Süresi 
E-Fatura Uygulamasında ÖKC Fişi Kullanımı 
E-Faturaya İlişkin Yasal Hükümler 
E-Fatura Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar 
E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
E-Fatura Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Cezai Müeyyideler
 
E- Defter Eğitimi 
  
E- Defterin Tanımı
E- Defterin Kapsamı
E- Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler 
İhtiyari Olarak E-Defter Uygulamasından Faydalanma Şartları 
E-Defter Tutmanın Koşulları 
E-Defter Uygulaması 
E-Deftere İlişkin Süreçler ve Uygulamasına İlişkin Esaslar 
E-Defterin Hazırlanması 
E-Deftere İlişkin Yasal Hükümler 
E-Defter Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar 
E-Defter Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
E-Defter Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Ceza Uygulamaları 
 
E-Arşiv Eğitimi 
 
E- Arşiv Tanımı
E- Arşiv Kapsamı
E- Arşiv Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler 
İhtiyari Olarak E- Arşiv Uygulamasından Faydalanma Şartları 
E- Arşiv Tutmanın Koşulları 
E- Arşiv Uygulaması 
E- Arşiv İlişkin Süreçler ve Uygulamasına İlişkin Esaslar 
E- Arşiv Hazırlanması 
E- Arşiv İlişkin Yasal Hükümler 
E- Arşiv Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar 
E- Arşiv Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
E- Arşiv Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Ceza Uygulamaları 
E- Arşiv Mali Mühür Uygulaması 
 
E-İrsaliye Eğitimi
 
E-İrsaliye Tanımı 
E-İrsaliye Kapsamı 
E-İrsaliye Kapsamına Giren Mükellefler 
E-İrsaliye Kapsamındaki Alım-Satım İşlemleri 
E-İrsaliye Uygulaması 
E-İrsaliye Başvuru ve Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Yöntemler 
E-İrsaliye Uygulama Süreci 
  
İnternet vergi dairesi,
İnteraktif vergi dairesi işlemleri
 
E-Beyanname Eğitimi
  
Beyanname Düzenleme Programı hakkında genel bilgilendirme
Damga Vergisi Beyannamesi'nin Beyanname Düzenleme Programı’nda düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama
Muhtasar Beyanname'nin Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama)
Katma Değer Vergisi Beyannamesi'nin (KDV1) Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama)
Sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi Beyannamesi'nin (KDV2) Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama)
Gelir Geçici Vergi Beyannamesi'nin Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama)
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi'nin Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma (örnek uygulama)
Gelir Vergisi Beyannamesi'nin Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma(örnek uygulama)
Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin Beyanname Düzenleme Programında düzenlenmesi, paket oluşturma, tahakkuk alma(örnek uygulama)
Düzeltme Beyannameleri ve Özel Onay
Sistemde eski paket ve/veya beyanname arama, arşivi kullanma
Beyanname Eki Tabloların Excel Tablolarından Aktarılması

** Eğitim Süresi ve içerik İzmir ve Ankara Şubelerimizde farklılık gösterebilir. Lütfen şubelerimizden bilgi alınız; izmir@globalkariyer.com.tr, ankara@globalkariyer.com.tr, 444 37 15
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
20 Ekim 2019 Pazar 10:00 - 18:00