Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Dış Ticaret Kursu İzmir ve Ankara , Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticaret ve İnternet Reklamcılığı Programı, Dış Ticaret Programı, Dış Ticaret Kursu

EKONOMİ BAKANLIĞI ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLARINDAN DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ**

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan işsizlik, kalifiye personel sıkıntısı, uluslararası platformda pratik bilgi eksikliği sebebi ile kaybedilen zaman ve bağlantılar Dış ticaretin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

 

Global Kariyer olarak; Ekonomi Bakanlığından Onaylı Eğitmenlerimizle sektörel ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sizlerin dış ticaretteki prosedürleri uygulamalı olarak belgeleriyle tanımanızı ve iş hayatında yakaladığınız fırsatlara daha profesyonel yaklaşabilmenizi sağlayarak Dış Ticarette uzman bireylere dönüşmenizi hedefliyoruz.

Eğitim Süresi: 60 Ders Saati

Programın hedef kitlesi :

• Şirketlerin yönetim kademesinde görevli kişiler

• Şirketlerin dış ticaret pazarlama ve operasyonundan sorumlu kişiler

• Dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrenciler ya da mezunlar

• İthalat ya da ihracat işlerinde aracılık yapmak ve bu faaliyetlerden komisyon geliri elde

etmek isteyenler

• Ek iş olarak dış ticaret ile uğraşıp ek gelir sağlamak isteyen kişiler

• Koşulları home ofis çalışmaya uygun olan ve evden çalışarak gelir sağlamak isteyenler

• Sermayesiz iş kurmak isteyen girişimci kişiler

• Mevcut işinden memnun olmayıp daha yeni ve uluslarası fırsatları içinde barındıran dış ticaret sektöründe çalışma hayatını sürdürmek isteyen çalışanlar

Eğitim İçeriği :

Modül 1 : Uluslararası Pazarlama Temel Kavramlar

Uluslararasılaşma Yöntemleri

Uluslararası Çevre Analizi

Gelişmekte Olan Pazarların Dinamikleri

Uluslararası Girişimcilik

Küresel Doğan İşletme Kavramı

Uluslararası Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar

Networking

 

Modül 2 : Teşvikler, Devlet Destekleri

Fuarlar

Ekonomi Bakanlığı İhracat Teşvikleri

Pazar Araştırması Desteği

Turquality Desteği

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

 

Modül 3 : Uluslararası Pazarlama Karması

Ürün Geliştirme, Tutundurma Stratejileri

Pazar Bölümleme, Konumlandırma Stratejileri

 

Modül 4 :Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi - Dış Ticarette Müşteri / Tedarikçi Bulma

Masa Başı Pazar Araştırması, yerinde Pazar Araştırması, 

Katılımcıların Örnek Ürünlerinin Tespiti

Uluslararası Pazar Araştırması Ve Hedef Pazar Seçimi

Örnek Ürünleri İçin İthalat İhracat İstatistiklerine Ulaşılması

Potansiyeli En Yüksek Pazarların Tespiti

Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Vergi Oranlarının Tespiti

Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Prosedürünün Tespiti

Hedef Pazarların Belirlenmesi

Hedef Pazarlardaki Potansiyel Alıcılara Ulaşmak İçin 8 Farklı Kaynak Çalışması

İthalat Gümrük Verilerine Ve Konşimento Bilgilerine Ulaşma

Farklı Hedef Pazarlar İçin Kullanılacak Geniş Ticari Rehberlerin Kullanımı

Ticaret Sicil Kayıtlarından Müşterilere Ulaşma Uygulamaları

Ticari Organizasyonların Üye Bilgilerine Ulaşma

Elektronik Pazaryerlerinin Kullanımı

Tespit Edilen Potansiyel Alıcılara Tanıtım Maillerinin Hazırlanıp Gönderilmesi

Müşteri İletişimi Uygulamaları

 

Modül 5 : Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Riski Konularında Temel Çerçeve

Tahsilat ve Sevkiyat Evrakları İlişkisi

Peşin Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Mal Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Kabul Kredili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Vesaik Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Akreditifli Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Örnek Akreditif Metni İnceleme, Düzeltmelerin Tespiti Uygulaması

 

Modül 6 : Tahsilat Riskini Minimize Etme Ve Dış Ticarette Evraklar

Vadeli Satışlarda Tahsilat Risklerinin Minimizasyonu

Poliçe Uygulamaları

Vadeli Akreditif Uygulamaları

Banka Garanti Mektupları Uygulamaları

Alacak Sigortaları Uygulamaları

Dış Ticarette Evrakların Önemi

Faturaların Hazırlanması ve Örneklerin İncelenmesi

Dolaşım Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi

Taşıma Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi

Tali Evrakların Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi

 

Modül 7: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Faturalar

Sevk (Taşıma Belgeleri) Paketleme Belgeleri, Serbest Dolaşım Belgeleri Finansal Belgeler

Ürüne İlişkin Belgeler Diğer Belgeler

Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 

Modül 8: Dış Ticarette Sözleşmeler ve Hukuksal Süreç

Akit Nedir? Dış Ticarette Sözleşmenin Önemi ve Türleri

Satış Sözleşmeleri Örnekleri

Temsilicilik Sözleşmeleri

Komisyon Sözleşmeşmeleri

Sözleşme Hazırlarken Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Neden Sözleşme Olması Gerekir?

Sözleşmelerin Hukuksal Bağlıyıcılığı ve Yaptırımları

Uluslararası Hukuk Kuralları ve Milli Hukuk Arasındaki Uygulama Farkları

Yeni Ticaret Kanunu

Ulusalararası Pazarda Marka, Patentin Önemi

Kendimizi ve Markamızı Nasıl Koruma Altına Alırız?

Fikri Mülkiyet Hakları ve Önemi

Proforma Fatura ve Sözleşme Farkları

Temsilicilik ile Distribütörlük Arasında Fark var mıdır?

 

Modül 9: Gümrük Uygulamaları:

Gümrüklerde Temsil

Geçici Depolama / Özet Beyan

Detaylı Beyan

GTİP

Gümrük Beyannamesi doldurulması / Gümrükte gerekli evraklar

Fatura, Çeki listesi, Taşıma Belgeleri, Menşe Belgeleri, Atr/ Eur Belgeleri)

Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi,

Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi,Antrepo Rejimi

Gümrükte Ödenecek Vergilerin Hesaplanması

 

Modül 11: Teslim Şekilleri Ve Operasyonu:

Teslim Şekillerinin Amacı

INCOTERMS 2010 Bülteninin Temel Yapısı

Teslim Şekillerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Teslim Şekillerinin Lojistik Operasyonu

Teslim Şekillerine Göre Satıcı ve Alıcını Sorumluluk, Masraf ve Risk Paylaşımı

Teslim Şekline Uygun Fiyat Verme

20 Adımda FOB Operasyon Uygulaması

 

Modül 12 : Lojistik Operasyon Uygulamaları:

Örnek İhracat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi

Örnek İthalat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi

Nakliye Sigortası Uygulamaları

Nakliye Sigortası Teminatları

Örnek Hasar Olayı ve Sigorta İşlemlerinin Analizi

Uluslararası Nakliyede Kullanılan Araçların Türlerinin İncelenmesi

Multimodel Taşıma Uygulamaları

 

Modül 13: Amazon FBA

Amazon Platformunu Tanıyalım

Amazon’da Uygulanabilecek İş Modelleri

Amazon’da Mağaza Açılışı ve Yönetici Paneli Kullanımı

Fulfillment Merkezlerine Ürün Gönderimi, Etiket ve

Lojistik Gereklilikleri

Amazon FBA Programları

Amazon FBA Giderleri Hesaplama

Amazon FBA Ürün Araştırması

Güvenilir Tedarikçi Bulma

Sipariş Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Sermaye Belirleme Ve Nakit Akışı Yönetimi

Marka Tescili Ve amazon Özel Etiket (Private Label)

Amazon Marka Kaydı Programı (Amazon Brand Registery)

 

Ödeme Çözümleri ve Yurtdışında Şirket Açılışı

Komisyonlar, Döviz Kuru Stratejileri

Para Transferleri, Banka Hesap Yönetimleri ve Dijital Bankacılık

Avrupa, Amerika ve Diğer Kıtalar Avantajlar-Dezavantajlar

 

 

Eğitmen Kadromuz;

Dinçer YARKIN – Dış Ticaret Uzmanı & Ekonomi Bakanlığı Onaylı Eğitmen

Murat ODACI - Dış Ticaret Uzmanı & Ekonomi Bakanlığı Onaylı Eğitmen

Sevin AYDINOĞLU- Dış Ticaret Uzmanı & Ekonomi Bakanlığı Onaylı Eğitmen

Barış UYANIK - Dış Ticaret Uzmanı & Gümrük Müşaviri

Fatma ODACI ÜÇER – Vestel Sistem ve Proses Geliştirme Müdürü

Dilara SESGİR– E- ticaret Uzmanı & DaBo Goods Kurucusu

Barış ÖNDÜL – E-ticaret Uzmanı & Mimar

 

 
Ön Kayıt İçin Soldaki Formu Doldurunuz.

- Dış Ticaret Programı, Programları, Dış Ticaret Okulu, Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticaret Kursu

İzmir (Merkez)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
1 Şubat 2020 Cumartesi 09:00 - 13:30
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
15 Mart 2020 Pazar 10:00 - 18:00
Öğrenci Adı Görüş
Ayberk ALTIOK

"Global Kariyerde almış olduğum Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimleri kariyerime birkaç adım daha önde başlamama çok yardımcı oldu. Gerek hocaları gerek sınıfları ile eğitim konusunda disiplinli tutumu ile Global Kariyer beni çok etkiledi. Emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışanlara sonsuz teşekkür ederim."

Emre GÜNEŞ

Öncelikle geride bıraktığımız bu üç ayın eğitim kariyerim açısından bana çok şey kattığını belirtmek isterim. Eğitmenlerin konularında oldukça başarılı ve deneyimli olduklarını düşünüyorum. Bunu  yanısıra eğitmenlerin ve Global Kariyer personelinin gösterdiği Güleryüz ve ilginin de motivasyonumu arttırdığına inanıyorum. Söz konusu programın sadece sektörel anlamda değil sosyal anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum ki çok güzel dostluklar edindim. Hem kendi hem arkadaşlarım adına ilginiz için teşekkür ediyorum.

Rüya Topaloğlu

Global Kariyer’i internet araştırmam sonucu buldum. Dış Ticaret ve Bilgisayarlı Muhasebe alanında eğitim almak istediğim sıkı araştırmadaydım. Sonunda kurslara başladım ve bu eğitim kurumu ile tanıştığım için çok mutluyum. Özellikle kurs hocalarımız çok eğitimli ve öğretici dille bizlere çok güzel ve akılda kalıcı şekilde eğitim vermeleri çok hoşuma gitti. Sıkılmadan eğlenerek öğrendik. Buna ilave olarak kurumun çalışanları çok sevimli, güler yüzlü, pozitif arkadaşlar. Global Kariyer Eğitim Kurumuyla tanıştığım için çok mutluyum. Tüm çalışanlara ve hocalarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla