Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Dış Ticaret Kursu İzmir ve Ankara , Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticaret ve İnternet Reklamcılığı Programı, Dış Ticaret Programı, Dış Ticaret Kursu

EKONOMİ BAKANLIĞI ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLARINDAN DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ**

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan işsizlik, kalifiye personel sıkıntısı, uluslararası platformda pratik bilgi eksikliği sebebi ile kaybedilen zaman ve bağlantılar Dış ticaretin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.Global Kariyer olarak; Ekonomi Bakanlığından Onaylı Eğitmenlerimizle sektörel ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sizlerin dış ticaretteki prosedürleri uygulamalı olarak belgeleriyle tanımanızı ve iş hayatında yakaladığınız fırsatlara daha profesyonel yaklaşabilmenizi sağlayarak Dış Ticarette uzman bireylere dönüşmenizi hedefliyoruz.

**Eğitimimizin tamamı Ekonomi Bakanlığı onaylı sektör uzmanları tarafından verilmektedir.

**KOSGEB üye firmalar Dış Ticaret Kursumuzdan KOSGEB Desteği ile faydalanabilmektedirler.

Programın Amacı :

İhracata başlamak isteyen ya da ihracatı olan fakat arttırmak isteyen firmaları dış ticaretin genel çerçevesi hakkında  bilgilendirmek ve daha etkin bir şekilde rekabet ederek hedeflerine ulaşabilmeleri sağlamak.

Ayrıca kariyerini dış ticaret üzerine yapılandırmak isteyen kişileri dış ticaretin genel çerçevesi hakkında tüm yönleri ile uygulamalı olarak bilgilendirmek ve kendilerine dış ticaret faaliyetlerini uygulama ve yönetme yetkinliğinin kazandırılması.

Programın hedef kitlesi :

-  Şirketlerin yönetim kademesinde görevli kişiler
-  Şirketlerin dış ticaret pazarlama ve operasyonundan sorumlu kişiler
-  Dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrenciler  ya da mezunlar .
-  İthalat ya da ihracat işlerinde aracılık yapmak ve bu faaliyetlerden komisyon geliri elde etmek isteyenler
-  Ek iş olarak dış ticaret ile uğraşıp ek gelir sağlamak isteyen kişiler.
-  Koşulları home ofis çalışmaya uygun olan ve evden çalışarak gelir sağlamak isteyenler
-  Sermayesiz iş kurmak isteyen girişimci kişiler
-  Mevcut işinden memnun olmayıp daha yeni ve uluslarası fırsatları içinde barındıran dış ticaret sektöründe çalışma hayatını sürdürmek isteyen çalışanlar

Eğitim Süresi : 60 Ders Saati

Uygulamalı Eğitim içeriği :

 Modül 1 : Uluslararası Pazarlama Temel Kavramlar

 • Uluslararasılaşma Yöntemleri
 • Uluslararası Çevre Analizi
 • Gelişmekte Olan Pazarların Dinamikleri
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Küresel Doğan İşletme Kavramı
 • Uluslararası Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar
 • Networking
 
Modül 2 : Uluslararası Pazar Araştırmaları ve Teşvikler
 • Masa Başı Pazar Araştırması
 • Yerinde Pazar Araştırması
 • Fuarlar
 • Ekonomi Bakanlığı İhracat Teşvikleri
 • Pazar Araştırması Desteği
 • Turquality Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 
Modül 3 : Uluslararası Pazarlama Karması
 • Ürün Geliştirme
 • Tutundurma Stratejileri
 • Pazar Bölümleme
 • Konumlandırma Stratejileri
Modül 4 : E-Ticaret Uygulamaları , Yazışmalar
 • Katılımcıların Örnek Ürünlerinin Tespiti
 • Uluslararası Pazar Araştırması Ve Hedef Pazar Seçimi 
 • Örnek Ürünleri İçin İthalat İhracat İstatistiklerine Ulaşılması
 • Potansiyeli En Yüksek Pazarların Tespiti
 • Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Vergi Oranlarının Tespiti
 • Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Prosedürünün Tespiti
 • Hedef Pazarların Belirlenmesi 
 • Hedef Pazarlardaki Potansiyel Alıcılara Ulaşmak İçin 8 Farklı Kaynak Çalışması
 • İthalat Gümrük Verilerine Ve Konşimento Bilgilerine Ulaşma
 • Farklı Hedef Pazarlar İçin Kullanılacak Geniş Ticari Rehberlerin Kullanımı
 • Ticaret Sicil Kayıtlarından Müşterilere Ulaşma Uygulamaları
 • Ticari Organizasyonların Üye Bilgilerine Ulaşma
 • Elektronik Pazaryerlerinin Kullanımı
 • Tespit Edilen Potansiyel Alıcılara Tanıtım Maillerinin Hazırlanıp Gönderilmesi
 • Müşteri İletişimi Uygulamaları 
 
Modül 5 : Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Riski Konularında Temel Çerçeve
 • Tahsilat ve Sevkiyat Evrakları İlişkisi 
 • Peşin Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Mal Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Kabul Kredili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Vesaik Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Akreditifli Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Örnek Akreditif Metni İnceleme, Düzeltmelerin Tespiti Uygulaması
 
Modül 6 : Tahsilat Riskini Minimize Etme Ve Dış Ticarette Evraklar 
 • Vadeli Satışlarda Tahsilat Risklerinin Minimizasyonu
 • Poliçe Uygulamaları 
 • Vadeli Akreditif Uygulamaları
 • Banka Garanti Mektupları Uygulamaları
 • Alacak Sigortaları Uygulamaları
 • Dış Ticarette Evrakların Önemi
 • Faturaların Hazırlanması ve Örneklerin İncelenmesi
 • Dolaşım Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi 
 • Taşıma Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
 • Tali Evrakların Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi

ÖRNEK İHRACAT OLAYI UYGULAMASI: 
 
Türkiye’den İngiltere’ye T-Shirt İhracatı Uygulaması
Türkiye’den Mısır’a Meyve Suyu İhracatı Uygulaması

Modül 7: Teslim Şekilleri Ve Operasyonu: 

 • Teslim Şekillerinin Amacı
 • INCOTERMS 2010 Bülteninin Temel Yapısı
 • Teslim Şekillerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Teslim Şekillerinin Lojistik Operasyonu
 • Teslim Şekillerine Göre Satıcı ve Alıcını Sorumluluk, Masraf ve Risk Paylaşımı
 • Teslim Şekline Uygun Fiyat Verme
 • 20 Adımda FOB Operasyon Uygulaması 
Modül 8 : Lojistik Operasyon Uygulamaları: 
 • Örnek İhracat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
 • Örnek İthalat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
 • Nakliye Sigortası Uygulamaları
 • Nakliye Sigortası Teminatları 
 • Örnek Hasar Olayı ve Sigorta İşlemlerinin Analizi 
 • Uluslararası Nakliyede Kullanılan Araçların Türlerinin İncelenmesi 
 • Multimodel Taşıma Uygulamaları 
 
Modül 9 : Gümrük Uygulamaları: 
 • Gümrüklerde Temsil
 • Geçici Depolama / Özet Beyan 
 • Detaylı Beyan
 • GTİP
 • Gümrük Beyannamesi doldurulması / Gümrükte gerekli evraklar 

Fatura, Çeki listesi, Taşıma Belgeleri, Menşe Belgeleri, Atr/ Eur Belgeleri)

 • Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi, Antrepo Rejimi

 • Gümrükte ödenecek vergilerin hesaplanması

 Modül 10 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 • Faturalar
 • Sevk (Taşıma Belgeleri) Paketleme Belgeleri
 • Serbest Dolaşım Belgeleri Finansal Belgeler
 • Ürüne İlişkin Belgeler Diğer Belgeler
 • Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Modül 11: Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi Taşıma Şekilleri
 • Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
 • Navlun Teklif Türleri Nakliye İşlemleri İş Akışı
 • Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
 • En Uygun Nakliyenin Bulunması 
 • Dış Ticaret Sigortası


UYGULAMA VE SUNUM: 
 
İhracat Simülasyonu: Katılımcılar Örnek Olay Verileri Üzerinden Türkiye’den Almanya’ya Otomotiv Yedek Parça İhracatı Yapacaklardır.
 
Amaç: Katılımcıların Eğitim Boyunca Öğrendikleri Bilgileri Hayata Geçirmekleri ve Yapılacak Olan Yanlışların Eğitmenler Tarafından Tespit Edilip Düzeltilmesi Yoluyla Eğitimin Etkisinin Maksimizasyonu
 
Uygulama: Bu İhracat Olayı İle İlgili Teklif Aşamasından Başlayarak, Yazışmalar Yapılacak, Evrakları Hazırlanacak, Problemli Durumlara Çözüm Arayacak ve Tahsilat Sürecini İşleteceklerdir.  
 
Sunum: Katılımcılar Eğitmen Tarafıdan Gruplara Ayrılacak, Grup Çalışması Sonucu Yapılan Hazırlık Sunulacak ve Gruplar Arasından En Başarılı Olan Eğitmen Tarafından Tespit Edilip Ödüllendirilecektir. 
 

Ön Kayıt İçin Soldaki Formu Doldurunuz.

- Dış Ticaret Programı, Programları, Dış Ticaret Okulu, Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticaret Kursu

İzmir (Merkez)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
22 Aralık 2019 Pazar 09:00 - 13:30
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
22 Aralık 2019 Pazar 10:00 - 18:00
Öğrenci Adı Görüş
Ayberk ALTIOK

"Global Kariyerde almış olduğum Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimleri kariyerime birkaç adım daha önde başlamama çok yardımcı oldu. Gerek hocaları gerek sınıfları ile eğitim konusunda disiplinli tutumu ile Global Kariyer beni çok etkiledi. Emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışanlara sonsuz teşekkür ederim."

Emre GÜNEŞ

Öncelikle geride bıraktığımız bu üç ayın eğitim kariyerim açısından bana çok şey kattığını belirtmek isterim. Eğitmenlerin konularında oldukça başarılı ve deneyimli olduklarını düşünüyorum. Bunu  yanısıra eğitmenlerin ve Global Kariyer personelinin gösterdiği Güleryüz ve ilginin de motivasyonumu arttırdığına inanıyorum. Söz konusu programın sadece sektörel anlamda değil sosyal anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum ki çok güzel dostluklar edindim. Hem kendi hem arkadaşlarım adına ilginiz için teşekkür ediyorum.

Rüya Topaloğlu

Global Kariyer’i internet araştırmam sonucu buldum. Dış Ticaret ve Bilgisayarlı Muhasebe alanında eğitim almak istediğim sıkı araştırmadaydım. Sonunda kurslara başladım ve bu eğitim kurumu ile tanıştığım için çok mutluyum. Özellikle kurs hocalarımız çok eğitimli ve öğretici dille bizlere çok güzel ve akılda kalıcı şekilde eğitim vermeleri çok hoşuma gitti. Sıkılmadan eğlenerek öğrendik. Buna ilave olarak kurumun çalışanları çok sevimli, güler yüzlü, pozitif arkadaşlar. Global Kariyer Eğitim Kurumuyla tanıştığım için çok mutluyum. Tüm çalışanlara ve hocalarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla