1) Muhasebe süreci
 
2) Muhasebenin temel kavramları
 
3) Mali tablo ilkeleri:
a) Gelir tablosu ilkeleri
b) Bilanço ilkeleri
 
4) Muhasebe sisteminin dayanakları :
Ticari defterler ve belgeler
 
5) Örtülü sermaye ve örtülü kazanç
 
6) Bilanço ve gelir tablosu türleri
 
7) Hesaplar ve hesap grupları itibarıyla bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi
 
8) Birbiri ile ilişkili hesaplar ve yorumu
 
9) Bilanço hileleri
 
10) Bilançoda performans artışına işaret eden kalemler
 
11) Temel analiz ve uygulamalar
 
12) Analiz çeşitleri
a) Karşılaştırmalı mali tablolar analizi
b)Dikey analiz
c)Trend analizi
d)Oran analizi
 
13) Uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen mali tablo çeşitleri
 
14) Vaka analizi
 
 
EĞİTİM SÜRESİ: 2 TAM GÜN (14 SAAT)