Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eğitimi

27 Temmuz 2019, 30844 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğin uygulanması ile ilgili teorik ve pratik uygulamaların yapılacağı eğitimimiz kurumların tüm insan kaynakları ve muhasebe çalışanlarına, mali müşavirlere ve mali müşavir adayarına yönelik hazırlanmıştır.

 

Eğitim Süresi : 6 Ders Saati

Eğitim İçeriği:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Mphb)

Kimlik Numarası ile İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi ve kapsamı

Vergi Kimlik Numarası ile İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi İçin Son Tarih Nedir?

Önceden 3 Aylık Muhtasar Bildiriminde Bulunan Firmaların İşçi Sayılarındaki Değişiklikler Halinde Beyanları

Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Verilmesi ile İlgili İşlemler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

  • Verileceği Vergi Dairesi
  • Verilme Zamanı
  • Vergilendirme Dönemi
  • Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  • Programı

Beyannamenin Düzenlenmesi

Düzeltme Beyannameleri

Beyannamenin E-Beyanname Sistemine Gönderilmesi

Tahakkukların Onaylanması

Özel Durumlar

Tahakkukların Ödenmesi