Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Finansal Okuryazarlık Kursumuzun sonunda tüm katılımcılarımızın;
 
  • Finans / ekonomi yazı ve TV programları daha kolay anlayabilmesini,
  • İşletme içinde diğer departmanlarda çalışan kişilerin muhasebe-finans departmanı ile aynı dili konuşabilmesini,
  • İşletmelerin finansman kaynakları, bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu ve bu tabloları okuyarak işletmelerin mali ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgileri edinmelerini hedefliyoruz.
Edinilen bilgiler sayesinde katılımcıların gelecekteki olası yönetici konumlarına bir hazırlık yapılmış olacaktır. 
 
Kimler Katılmalı: İşletmede beyaz yakalı olarak çalışan, finans bilgisi sınırlı olan veya finans bilgisi olmayan tüm departman çalışanlar
 
Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza kurum onaylı "Katılım Sertifikası" verilecektir.
 
Eğitim Süresi: 2 gün - 10:00 / 17:00 

Eğitimimizin uzaktan ve canlı versiyonu için lütfen tıklayınız

Eğitim içeriği:
 
Finansal Yönetim Nedir, Muhasebe Ve Ekonomi Bilimiyle İlişkisi Nedir? 

Finans Yöneticisinin İşletmedeki Rolü Nedir?

İşletme Türleri Ve Şirket Yapılanmaları

• Adi Şirket, Kollektif Şirket, 

• Limited Şirket

• Anonim Şirket

Fatura : Fatura Kavramı, Açık/Kapalı Fatura, Faturanın Hukuki Yapısı

Muhasebe Süreci Ve Ticari Belgeler (Çek, Senet, Fatura Vd), Mizanı Anlama

Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Ve İşlevleri

Temel Düzeyde Vergi Bilgisi

Ticaret-Üretim Ve Hizmet İşletmelerinde Maliyet Kavramı

Finansal Tablolar

Raporlama Açısından Özellikli Hesaplar

Bilanço

• Dönen Varlıklar

• Duran Varlıklar

• Kısa Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

• Özkaynaklar

• Bilanço Denkliği, İşletme Sermayesi

Gelir Tablosu

• Gelirler Ve Giderler

• Brüt Satış Kar Veya Zararı

• Faaliyet Karı Veya Zararı

• Olağan Kar Veya Zarar

• Dönem Karı Veya Zararı

Satışların Maliyeti Tablosu

Finansal Tablolara Anlama Ve Yorumlama

Bilanço-Gelir Tablosu Okuma Teknikleri Ve Makyajlama

Rasyo Analizleri 

İşletmelerde Maliyetler, Maliyet Davranışı Ve Önemi

Sabit Maliyetler, Değişken Maliyetler, Yarı Değişken Maliyetler, Yarı Sabit Maliyetler

Kar/Zarar

Nakit Akım Tablosu: Nasıl Hazırlanır, Kaynaklar/Kullanımlar

İşletme Sermayesi Yönetimi

Brüt/Net İşletme Sermayesi

İşletme Sermayesinin Tespiti

Faaliyet Döngüsü

Rasyo Analizleri

Likidite Rasyoları

Faaliyet Rasyoları

Kaldıraç Rasyoları

Kârlılık Rasyoları

Büyüme Rasyoları

Değerleme Rasyoları

Şirket Yapısına Göre Raporlama Örnekleri

Finansal Risk Yönetimi