Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi

Eğitim Süresi: 35 Ders Saati


* Bu eğitim Ankara Şubemizde yer almaktadır.


BORDROLAMA EĞİTİMİ

 • 4857 sayılı iş kanununa genel bakış,
 • 1475 sayılı eski iş kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi ( kıdem tazminatı )
 • Sigortalı yasal işe giriş ve çıkış işlemleri, ( SGK )
 • Puantaj kayıtlarının tutulması,
 • Puantaj kayıtlarının bordrolamaya esas kullanılması ve aktarımı,
 • Sosyal güvenlik prim ödemeleri ve prim oranları,
 • Gelir vergisi ve damga vergisi ödemeleri ve kesinti oranları,
 • Ücrete ilave edilebilecek ek kazançlar; prim, ikramiye vs,
 • Ücretten kesilebilecek kesintiler; avans, haciz, ceza, hasar tazmini,
 • Zorunlu Bireysel Emeklilik kesintileri,
 • Ayni ve nakdi sosyal yardımlar,
 • Ücret tahakkuku hesaplamaları,
 • Brüt ücretten net ücrete hesaplamalar,
 • İşveren işçilik maliyetleri,
 • Sigorta prim tahakkukları, E bildirge uygulaması,
 • SGK prim teşvikleri ve işverene faydaları, faydalanma koşulları,
 • Ücretli ücretsiz izinler, istirahat raporları,
 • Sigortalı eksik gün uygulaması,
 • Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi,
 • Ücret ve Bes ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma   


İŞ KANUNU EĞİTİMİ - TEMEL KONULAR ve TANIMLAR

 • Tarihsel gelişim ve İş Hukukunun temel Tanımı
 • Türk Hukuk Sistemi içerisinde İş Hukukun konumu,
 • İş Hukukunun temel kavramları
 • Yürürlükteki mevzuat ve İş Kanunu'nun konusu ve kapsamı
 • İş Kanunu’nun temel ilkeleri


İŞ SÖZLEŞMELERİ

 • İş Sözleşmesinin tanımı, Genel Özellikleri,
 • İş Sözleşmesinin Türleri (Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri, Belirli süreli İş Sözleşmesi, Belirsiz Süreli iş Sözleşmesi, Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, Çağrı Üzerine Çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri)
 • Rekabet Yasağı ve Gizlilik Sözleşmeleri,
 • İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler,
 • İbraname, Feragatname, Çalışma Belgesi


İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • Feshin Son Çare Olması ilkesi
 • Sözleşmenin Sona erme Usul ve esasları 
 • Sözleşmelerin Sona erme sebepleri,
 • Borçlar Kanunu’na özgü Fesih sebepleri,
 • İş Kanunu’na özgü fesih sebepleri,
 • Süreli Fesih
 • İşçi ve İşveren açısından haklı nedenle derhal fesih
 • Devamsızlık halleri 
 • Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
 • İşe İade Davası,
 • Kötüniyet tazminatı
 • Arabuluculuk düzenlemesi ve uygulama esasları
 • Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma 

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İZİNLER

 • Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi
 • Haftalık Çalışma Süreleri,
 • Fazla Çalışma türleri ve Denkleştirme 
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreler,
 • Yıllık Ücretli İznin Genel özellikleri ve Uygulanması
 • Gece Çalışması ve Ara dinlenme süreleri,
 • Mazeret İzinleri, Doğum Sonrası İzinler

SGK TEŞVİKLERİ EĞİTİMİ

 • 5510 S. Kanun – Hazine Teşviği
 • 6111 S. Kanun – İlave İstihdam Teşviği
 • 4447 S. Kanun – İşkur İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İstihdamına İlişkin Teşvik
 • 4857 S. Kanun – Engelli İstihdam Teşviği
 • 6486 S. Kanun – Bölgesel Teşvik
 • 5746 S. Kanun – Ar-ge faaliyetleri Teşviği
 • 4691 S. Kanun – Teknoloji Bölgelerine İlişkin Teşvikler
 • 5225 S. Kanun – Kültür Yatırımları Teşviği
 • 3305 S. Kanun – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviği
 • 6661 S. Kanun – Asgari Ücret Teşviği
 • 6645 S. Kanun – İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerine Uygulanacak Teşvik
 • Ücret ve Bes ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Genel Sağlık Kavramı
 • İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
 • Meslek Hastalığı
 • İş Kazası
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenler
 • Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 • Disiplin
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
30 Kasım 2019 Cumartesi,Pazar 10:00 - 18:00