E- Defter, E- Fatura, E- Arşiv, E- İrsaliye Eğitimi
 
Eğitimin İçeriği:
 
1. Mali Mühür Başvuru İşlemleri
 
2. E-Defter
 
• E- Defterin Tanımı
• E- Defterin Kapsamı
• E- Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler
• İhtiyari Olarak E-Defter Uygulamasından Faydalanma Şartları
• E-Defter Tutmanın Koşulları
• E-Defter Uygulaması
• E-Deftere İlişkin Süreçler ve Uygulamasına İlişkin Esaslar
• E-Defterin Hazırlanması
• E-Deftere İlişkin Yasal Hükümler
• E-Defter Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar
• E-Defter Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
• E-Defter Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Ceza Uygulamaları
• E-Defterde Mali Mühür Uygulaması
 
3. E-Fatura
 
• E-Faturanın Tanımı
• E-Faturanın Kapsamı
• E-Fatura Kapsamına Giren Mükellefler
• E-Fatura Kapsamındaki Alım-Satım İşlemleri
• E-Fatura Uygulaması
• E-Faturaya Başvuru ve Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Yöntemler
• E-Fatura Uygulama Süreci
• E-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi
• Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Kapsamında Düzenlenen Faturalar
• Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura
• E-Faturada Red Süresi
• E-Fatura Uygulamasında ÖKC Fişi Kullanımı
• E-Faturaya İlişkin Yasal Hükümler
• E-Fatura Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar
• E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
• E-Fatura Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Cezai Müeyyideler
 
4. E-Arşiv
 
• E- Arşiv Tanımı
• E- Arşiv Kapsamı
• E- Arşiv Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler
• İhtiyari Olarak E- Arşiv Uygulamasından Faydalanma Şartları
• E- Arşiv Tutmanın Koşulları
• E- Arşiv Uygulaması
• E- Arşiv İlişkin Süreçler ve Uygulamasına İlişkin Esaslar
• E- Arşiv Hazırlanması
• E- Arşiv İlişkin Yasal Hükümler
• E- Arşiv Uygulamasına Yönelik Sorumluluklar
• E- Arşiv Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
• E- Arşiv Yükümlülüklerine Aykırılık Halinde Ceza Uygulamaları
• E- Arşiv Mali Mühür Uygulaması
 
5. E-İrsaliye
 
• E-İrsaliye Tanımı
• E-İrsaliye Kapsamı
• E-İrsaliye Kapsamına Giren Mükellefler
• E-İrsaliye Kapsamındaki Alım-Satım İşlemleri
• E-İrsaliye Uygulaması
• E-İrsaliye Başvuru ve Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Yöntemler
• E-İrsaliye Uygulama Süreci
 
** Eğitim Süresi ve içerik İzmir ve Ankara Şubelerimizde farklılık gösterebilir. Lütfen şubelerimizden bilgi alınız; izmir@globalkariyer.com.tr, ankara@globalkariyer.com.tr, 444 37 15