İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi İzmir ve Ankara, Global Kariyer İnsan Kaynakları Kursu

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan İnsandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini,  var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Global Kariyer olarak bu en önemli hizmet sektörüne İnsan Kaynakları Uzmanları yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli Eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı Eğitim Programımızı sizlere sunuyoruz.
 

** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup  MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve MEB ONAYLI EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ Sertifikası  alacaklardır. (Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası İzmir Merkez Şubede verilmektedir.)

**** Katılımcılarımıza eğitim başında ücretsiz İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ kitabi hediye edilecektir.

Eğitim Süresi: 96 Ders Saati - 12 Hafta


Eğitimimizin uzaktan ve canlı versiyonu için lütfen tıklayınız
 

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimimizin İçeriği;

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış 

 • İşletmenin - Kurumun fonksiyonları
 • İnsan Kaynaklarının kurum içindeki yeri ve önemi
 • Stratejik Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • Personel Yönetiminde İnsan Kaynaklarına geçiş
 • İnsan Kaynaklarının alt fonksiyonları
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması  

Modül 2 : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

 • Süreç yönetimi
 • Süreçlerin sınıflandırılması
 • İnsan kaynakları yönetiminde süreçlerin değerlendirilmesi
 • İş analizi nedir?
 • İş analizinin yöntemleri
 • İş analizi sırasında toplanacak veriler
 • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri
 • Görev tanımı nedir?
 • Görev tanımı oluşturma
 • İş analizi ve görev tanımı bize ve kuruma ne sağlar?
 • İş analizi ve görev tanımı ÖRNEK uygulama

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme 

 • Seçme ve yerleştirme süreci
 • Doğru mülakatın önemi ve şirketin bütününe etkisi
 • Mülakat yönetim sisteminin insan kaynakları ve ilgili yönetici ile iletişimi
 • Personel ihtiyacının oluşturulması
 • Adayların araştırılması
 • İş ilanları ve ön değerlendirme
 • Mülakat çeşitleri
 • Mülakata hazırlık ve doğru yöntemin seçilmesi
 • Mülakat sürecinde kullanılabilecek testler
 • Mülakatın sonuçlandırılması
 • Mülakatın raporlanması

 Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: Performans Yönetim Sistemi 

 • Performans yönetimi nedir?
 • Performans değerlendirmenin amacı
 • Performans değerlendirme sisteminin çalışan ve kurum için yararları, sakıncaları
 • Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • Performans yönetimi adımları
 • Performans değerlendirme kapsamı
 • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi
 • Performans değerlendirme görüşmelerinin yönetimi
 • Geri bildirim önemi ve şekli
 • İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme
 • Performans değerlendirme sonuçları nerelerde kullanılır?
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Yetenek Yönetimi (İzmir Merkez Şubemizde verilmektedir)

Konuk Eğitmen: Danone Türkiye Su Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Serkan YÜCE

- Zoom üzerinden canlı - 

 • Yetenek Yönetimi şirketler için neden önemlidir? 
 • Yetkinlik seti oluşturma 
 • Performans ve Yetenek Denklemi
 • Yetenek / Potansiyel Kodu nedir
 • Yetenek Yönetimi Modelleri (Uygulamalı)

o 9 Boxes

o İKP

 • Yedekleme Planı oluşturma
 • Bireysel Gelişim Planı oluşturma 

Modül 5: Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama  

 • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pozisyon - yetkinlik matrisi
 • Eğitim İhtiyaçlarının kaynakları
 • Performans Yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
 • İhtiyaçların birleştirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Takvim oluşturma ve bütçeleme
 • Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Personel ve Özlük İşleri

 • İş Sözleşmeleri - İbranameler
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi haklı ve geçerli fesihler ( 25. Md fesihleri)
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları 
 • Ücretlendirme ana ilkeler: iç dengenin korunması, piyasa koşullarına uygunluk
 • Ücret Türleri: Baz (Kök Ücret), Özendirici Ücretler
 • İş Kanunu, Asgari Ücretler - 20 günlük hak düşürücü süre
 • İcralık ve nafaka ödeyen işçiler, yazışma ve sorumluklar
 • Engelli teşvikleri, 5 puanlık teşvikler

Modül 7 : Personel ve Özlük İşleri - Atölye Çalışması

 • Personel Özlük Dosyasının içeriği ve incelenmesi
 • İş davası süreçlerinin dosyalar üzerinden incelenmesi yorumlanması
 • Tutanak ve İhtarların düzenlenmesi, 
 • Yıllık izinlerin formlarının düzenlenmesi, 
 • Sigorta işe giriş, sigortalı işten çıkış, prim bildirgeleri, SGK prim oranları, e - bildirge İşlemleri

Modül 8 : Ücretlendirme ve Bordrolama

 • Bordronun işverene maliyeti hesaplama
 • Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
 • Puantaj tablolarının hazırlanması, çeşitleri ve incelenmesi
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Aile geçim indirimi hesaplamaları
 • SGK İşçi işveren prim oranları,
 • SGK Tavan ve taban, kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,

Modül 9 : NETSİS - Bordrolama (İzmir Merkez) / ZİRVE - Bordrolama (Ankara Şube)

 • Ücret bordro parametrelerinin girilmesi
 • İşçi girişlerinin programa işlenmesi,
 • İşçi ücretlerinin programa girilmesi
 • Puantaj girişi ile bordro Hesaplama,
 • İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 10 : İş Hukuku 

 • İş Hukukuna yön veren ilkeler
 • İş Hukukunun temel kavramları.
 • İş Kanunu’nun uygulama alanı.
 • İş Sözleşmesi türleri.
 • İş Sözleşmesinde tarafların borçları.
 • İş güvencesi.
 • İş Sözleşmesinin sona ermesi.
 • Feshe karşı yargı yolu.
 • Hizmet akdinin feshinin sonuçları.
 • İşin düzenlenmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği. 
 • Uygulamada karşılaşabilecek sorunların ve emsal Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • İdari para cezaları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 11: İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramları / yasal mevzuat
 • Risk değerlendirmesi
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Kontrol ve önlemler

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12: İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk & Mentorluk, Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon

 • Koçluk nedir?
 • İnsan kaynaklarında koçluğun yeri
 • Koçluğun şirkete ve takıma faydaları
 • Kendini tanımak
 • Beyin sistemleri
 • Beynimiz ve kullandığımız kelimelere yansıması
 • Temsil sistemleri öğrenme ve anlama yöntemi
 • Koçluk becerilerini geliştirmek
 • Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim,
 • Doğru beden dili ve iletişim,
 • Duyguları yönetmek,
 • SWOT analizi
 • Hedef analizi- SMART
 • Planlama süreci 
 • Kaizen
 • Koçluk görüşmeleri nasıl yapılmalıdır?
 • Koçluk süreci ve koçluk modelimiz 
 • Uygulama aşamasına geçiş, örnek uygulama
 • Mentorluk nedir, ne değildir?
 • Koçluk mentorluğun temel farkları
 • Mentorlerin seçim süreci 
 • Mentorluğun iş planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
 • Koçluk mu, mentorluk mu? 
 • Şirketlerin yapısına hangisi daha uygun, performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli?
 • Mentorluk nasıl uygulanır?
 • Sonuçların ölçülmesi ve raporlanması
 • İnsanlar neden motivasyona ihtiyaç duyar?
 • İnsan Kaynakları ve motivasyon ilişkisi
 • Mc Kinsey 7 lisi
 • Fiziksel bağlılık
 • Duygusal bağlılık
 • Çalışan motivasyonu için gereken temel liderlik özellikleri
 • Fark edilme ihtiyacını anlamak
 • Rol model olmak
 • Çalışanı geliştirmek
 • Etkili delegasyon
 • Koçvari liderlik

Modül 13: MS Excel Uygulamaları 

 • Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
 • Yüzde, Oran orantı işlemleri
 • Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
 • İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

Modül 14: Eğiticinin Eğitimi (MEB Sertifikalı) - (İzmir Merkez Şubemizde verilmektedir)

 Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel eğitim yönetimi
 • Başarılı eğitim yöntemleri
 • Eğitimlerde hedef belirleme ve içerik hazırlama
 • Eğitimde zaman yönetimi ve eğitim öncesi hazırlıklar
 • Eğitim yapısına uygun ortam seçimi ve hazırlanması
 • Eğitimde oturma düzeni
 • Eğitim materyallerinin doğru yer ve zamanda kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğitimcinin kimliği ve rolü
 • Beden dilinin etkin kullanımı
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Katılımı sağlayan ve ilgiyi arttıran yöntemler
 • Özgüven ve sakinlik
 • İlgiyi canlı tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim sunumlarının hazırlanması ve etkin sunum
 • Sunum akışının planlanması
 • Sunum materyallerin tespiti
 • Başarılı sunum hazırlama teknikleri
 • Sahneyi kullanma
 • Eğitimde soru alma yanıtlama ve soru sorarak 
 • Etkileşim yaratma
 • Eğitim kitapçığı hazırlanma
 • Eğitim oyunlarının planlanması, uygulamalar ve örnekler

EĞİTİM KADROMUZ;

İzmir Eğitim Kadromuz

Ceyhan KUYUMCU; Pilenpak Ambalaj İnsan Kaynakları Direktörü

Elçin BAŞARKANOĞLU; Volt Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü

Serkan YÜCE; Danone Türkiye Su Grubu İnsan Kaynakları Müdürü 

Kıvılcım MERT; İnsan Kaynakları Uzmanı, Yönetim Danışmanı

Kenan ACUR ; ETİ İnsan Kaynakları Saha Sorumlusu,Çalışma Hukuku Uzmanı, İş Hukuku Bilirkişisi 

Emine YELKENCİ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Profesyonel Koç

Ziynet GİTMEZ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Danışmanı

Aysun TEK; Eğitim & Geliştirme Danışmanı

Aytunç KIVANÇ; Makine Yüksek Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Baş Denetci

Sercan ÜSTÜNDAĞ; Bilişim Teknolojileri Uzmanı

*****

Ankara Eğitim Kadromuz

Esin TARHAN; İnsan Kaynakları Danışmanı

Mustafa Kemal TOPÇU; İnsan Kaynakları Danışmanı

Filiz TUNCA; Polsan İnsan Kaynakları Müdürü

Cemal Özgür TAŞKIRAN; KOLSAN İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü

Nuket GÜNAL; Netcall Center İnsan Kaynakları Müdürü

Burcu TUNCER; Mikropor Holding İnsan Kaynakları Danışmanı

Serkan SARI ; ARTEM İnsan Kaynakları Müdürü

Battal KILIÇARSLAN;  Mali Müşavir

Ahmet Çağkan ÖREN; Avukat


 *** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınav sonunda  MEB onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası ve İzmir Merkez Şubemizde MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası  alacaklardır. 

*** Eğitmenlerimiz program akışına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Kursu'na Ön Kayıt İçin Soldaki Formu Doldurunuz.

İzmir (Merkez)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
29 Mart 2021 Pazartesi,Çarşamba,Cuma 19:00 - 21:15
Ankara (Temsilcilik)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
15 Mart 2021 Pazartesi,Çarşamba 10:00 - 17:00
Öğrenci Adı Görüş
Hande PERVANE

“ Eğitim kurumunuza başladığım günden bu yana gerek eğitmenlerin kalitesi gerekse diğer personellerinizin kalitesi çok iyiydi. İnsan Kaynakları Eğitimini tamamladıktan sonra İleri Excel kursuna da kurumunuzda devam edeceğim. Sunduğunuz temizlik kalitesi, çay ve kahvenin sınırsız olması çok başarılı…”

Onur KARAYİĞİT

 "Ben Uşak’ta bir tekstil firmasında İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bu eğitimi almak için düşüncelerim vardı. Kendimi geliştirmek için araştırmalarım sonucu doğru adresin Global Kariyer olduğunu düşündüm ve burada olmaktan mutluluk duydum. Eğitim içerikleri, hocalarımız ve tabii ki de güler yüzlü Global Kariyer çalışanları çok iyi. Teşekkürler Global Kariyer..."

Irmak ŞENGÜLEN

 “Ben öncelikle buraya On Parmak Klavye ve Bilgisayar İşletmenliği kurslarına gelmiştim. Memnun kaldığım için İnsan Kaynakları kursuna da burada başlamak istedim. Gayet de yerinde bir karar vermişim. Gerek hocalarımız gerek Global Kariyer hizmeti bunu bir kez daha doğrulamış oldu. Son derece memnunum, gönül rahatlığıyla da herkese tavsiye edebilirim.”

Pınar BACAKSIZ

 “Yaklaşık 10 haftadır eğitim bünyesinde bulunduğum Global Kariyer için aklıma ilk gelen cümle iyi ki gelmişim. Daha önce de bir takım eğitim kuruluşlarında bulunduğumdan ötürü gözlemlerime dayanarak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Global Kariyer çok daha elit ve bir o kadar da samimi bir kuruluş. Gerek eğitmenlerimizin ilgisi gerekse eğitim danışmanlarının güler yüzü olsun her açıdan insanı özel hissettiren bir yer. Her şey için teşekkürler.”

Ayberk ALTIOK

Global Kariyerde almış olduğum Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimleri kariyerime birkaç adım daha önde başlamama çok yardımcı oldu. Gerek hocaları gerek sınıfları ile eğitim konusunda disiplinli tutumu ile Global Kariyer beni çok etkiledi. Emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışanlara sonsuz teşekkür ederim.

Taner ÖRMEN

Global Kariyer İzmir Şubesinden İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi aldım. Bu eğitimin bana katkıları çok büyük oldu özellikle belirtmek isterim ki aldığım eğitimde zamanla teorik bilgileri uygulamada hayata geçirme fırsatı yakaladım. Eğitim zamanımda ilk önce İnsan Kaynakları uzmanıydım. Daha sonra bulunduğum işyerinde personel şefi oldum. Aktif bilgilerimi geliştirmem devam etti ve bugün yeni işime uluslararası zincir otel firmasına İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak terfi ediyorum.Bu gelişimime kurumunuzun katkısı ve hocalarımın katkısı büyük oldu. Teşekkür ederim.